Edinburský test poporodní deprese

Edinburský test zjišťující poporodní depresi

Tento test je používán na zjištění, jak se ženy vyrovnávají se životními změnami v těhotenství a po porodu. Prosím, zakroužkujte odpověď, nejvíce vystihující to, jak jste se cítila v posledních 7 dnech – ne jen jak se cítíte dnes. Pro co nepřesnější výsledek hodnocení by měla maminka odpovídat na otázky sama, bez pomoci blízkých či jiných osob. Na každou otázku musí být zvolena pouze jedna odpověď.

Prosím, odpovězte na následujících 10 otázek – V posledních 7 dnech:

 1. Můžete se smát, pokud uvidíte něco legračního?
  • a) jako obvykle
  • b) ne tolik, jako obvykle
  • c) určitě méně, než obvykle
  • d) vůbec ne

2. Máte příjemné pocity při myšlence na budoucnost?

  • a) stejně jako obvykle
  • b) snad o něco méně, nežli to bylo dřív
  • c) jednoznačně méně, než dřív
  • d) ne

3. Byla jste na sebe bezdůvodně přísná a vinila jste sebe sama, když se něco nedařilo tak, jak byste si přála?

  • a) ve většině případů
  • b) občas
  • c) nebylo to často
  • d) vůbec ne

4. Cítila jste pocit starosti a nepochopitelné úzkosti bez viditelné příčiny?

  • a) nic takového jsem necítila
  • b) jen zřídka
  • c) občas
  • d) velmi často

5. Cítila jste strach a paniku bez zjevného důvodu?

  • a) poměrně často
  • b) občas
  • c) není to časté
  • d) ne

6. Dá se říci, že nezvládáte všechno, co je třeba udělat?

  • a) je to tak, ve většině případů se to vůbec nedaří
  • b) občas se mi nevede tak, jako obvykle
  • c) ve většině případů jsem všechno zvládla
  • d) zvládám vše stejně jako dříve

7. Můžete říci, zda jste byla tak nešťastnáaž jste z toho nemohla spát?

  • a) stalo se to často
  • b) stalo se to několikrát
  • c) velmi málo
  • d) nestává se mi to

8. Cítila jste se nešťastná a smutná?

  • a) tento pocit mě po většinu času neopustil
  • b) poměrně často
  • c) tento pocit jsem měla velmi zřídka
  • d) nikdy

9. Cítila jste se natolik nešťastná, že byste z toho až plakala?

  • a) většinu času
  • b) celkem často
  • c) občas
  • d) ne, nestávalo se to

10. Měla jste myšlenky, že si ublížíte?

  • a) stává se mi to dost často
  • b) občas
  • c) jen zřídka
  • d) ne, nestává se mi to

Jak vyhodnotit test?

Za každou odpověď dáváme 0, 1, 2, 3 body. Za odpovědi na otázky 1, 2, 4 : odpověď a-0 bodů, b-1 bod, c-2 body, d-3 body.

Z odpovědí na otázky 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 množství bodů přidělujeme ve zpětném pořadí: a-3 body, b-2 body, c-1 bod, d-0 bodů. Body za jednotlivé odpovědi na otázky následně sčítáme a máme výsledek.

Hodnocení výsledku testu na poporodní depresi.

Jestli výsledek sčítání dělá 12 bodů a víc, znamená to, že je velmi pravděpodobné, že žena trpí poporodní depresí a potřebuje pomoc profesionála.

Jestli součet dělá 5 až 12 bodů, je potřeba odpovědět na otázky testu za 2-4 týdny, abychom zjistili, jak se mění stav ženy za tuto dobu (zlepšení či zhoršení).

Při součtu bodů menším než 5, je pravděpodobnost poporodní deprese minimální.

Ale i kdyby žena měla v součtu méně než 12 bodů, ale v 10. otázce-odpovědi měla 2 nebo 3 body, měla by se obrátit na profesionála, aby ji vyšetřil.