Léčení srdce

Léčení srdce. Co si pod tím vlastně představit?
Chápu, že je to pro mnohé těžko pochopitelné, ale srdce se opravdu pochopit nedá.
Před několika lety, myslím, že deseti, jsem se jednoho dne probudila a už jsem nemohla dál. Cítila jsem v sobě nespokojenost sama se sebou, se svým životem, se svým tělem, prostě komplet! Měla jsem vše okolo, ale prázdno v sobě, velké utrpení. Navenek by ani nikoho nenapadlo, co se uvnitř mého nitra děje. Trávila jsem čas s přáteli v lesích na kolech, měla jsem dobrou práci, muže, usmívala jsem se, ale uvnitř jsem byla rozervaná, nešťastná holka, která touží po lásce a přijetí.  A toho dne jsem to pochopila! Začala jsem poznávat sama sebe, pečovat o sebe jak tělesně, tak duševně a má cesta zrála. Přestala jsem postupně žít očekávání druhých. Pochopila jsem, že mám obrátit svou pozornost sama k sobě a poznávat se. Přestat být obětí života, ale jeho tvůrcem. Přijmout sama sebe a zamilovat se do sebe. Učit se skrze druhé a různé životní situace o sobě samé. Nejprve, jelikož jsem byla hodně racionální a nedůvěřovala jsem své intuici, jsem začala sledovat své myšlenky a čistit a čistit. Byla to velká úleva i práce! Jakou sílu mají slova MILUJI TĚ-OMLOUVÁM SE-PROSÍM ODPUSŤ MI-DĚKUJI TI…Uvědomila jsem si, že jak přemýšlím, tak žiji. Již jsem nechtěla, aby nade mnou měl někdo jiný moc tím, že k němu budu cítit něco negativního. Začala jsem každý den věnovat bdělou pozornost svému srdci a přijímat a odevzdávat vše, co mě tížilo Bohu. Svoje srdíčko jsem nejprve vůbec necítila. Po nějaké době jsem ucítila velký chlad a potom bolest. Až později mě srdíčko začalo hřát a hřeje dodnes. Pak už mě vedl život sám a já začala více důvěřovat svému srdci a intuiici. Ta mě přivedla k nyní již příteli Tomáši Borlovi, u kterého jsem pocítila dotek Boha, doslova boží vytržení. Bylo to neskutečné, nepopsatelné! V tu chvíli jsem cítila, jak se mi otevírá srdce pro mě i pro ostatní lidičky. To se událo asi před sedmi lety a od té doby žiji tento přenádherný dar.
Když píši o Bohu, tak ho vnímám jako to, co nás všechny přesahuje, díky čemuž se dějí zázraky v našich životech, je to všeobjímající láska a světlo, kterému když se odevzdáte, obejme celý váš život. S náboženstvím nemá nic společného. Ode dne, kdy jsem opět přijala Boha do svého života a nechala se unášet v boží řece života se mi život stal radostí a lehkostí. Utrpení již nemá v mém životě místo, vystřídala ho vnitřní blaženost a štěstí. Upozorňuji, že to nemá se „sluníčkařením“ nic společného :-). Stojím pevně nohama na zemi a zároveň jsem otevřena Bohu. Od zážehu srdce jsem začala vnímat i srdce lidí, které jsem potkávala. Viděla jsem skrze jejich ochrany a uzavření. V každém jsem viděla boží jiskru a jeho potenciál.
Při léčivém sezení se pak odehrálo vždy to, co duše každého potřebovala. Děkuji za každého z vás, neboť léčení s vámi je velkým darem i pro mě. To díky vám jsem se mohla postupně učit důvěřovat svému srdci a žít plněji život v jeho záři. Přestat se bát, postavit se za sebe, žít opravdu svůj život a né životy druhých. Mé srdce sílilo a sílilo až převzalo vládu nad mým životem. Ta nejduchovnější cesta je v té největší obyčejnosti života! Žít v pravdě a upřímnosti sama k sobě a pak i k druhým a světu je ten největší zázrak a klíč ke spokojenému a svobodnému životu. Jde o to žít ze srdce neustále, nejen při různých akcích, meditacích či podobných záležitostí. Bůh mě učil skrze léčení s každým z vás a já jsem tolik vděčná za tuto cestu. Dějí se zázraky a já mohu být při tom a vidět, jak životy lidí vzkvétají a srdce se otevírají životu nikoli přežívání. Není jednoduché popsat, co se při léčení odehrává, jelikož je to pokaždé jiné. Já nic neurčuji, jenom nebráním Bohu, aby skrze mé srdce konal pro vás. Často dochází k odejmutí velké tíhy z nitra, člověk pak cítí úlevu, větší lehkost, lépe se mu dýchá. Rozpouští se staré bloky, které brání proudění energie ve vašem životě, těle. Bůh vás vezme do náruče a dá vám vše, co potřebujete. Ukáže vám cestu, ale je na vás, jestli vykročíte! Všichni máme svobodnou vůli. Jde o opravdu hluboké léčení, které vám může otevřít novou cestu životem. Lidé se mění nejen duševně, ale i fyzicky. Jsou krásnější, uvolněnější, štíhlejší. S každým z vás se léčení prohlubuje a otevírají se nové možnosti. Je to nepopsatelné, tak to bylo jenom pár řádek pro představu…
K léčení srdíčka se mi postupně otevřel dar léčení fyzického těla, především ženského lůna a mnoho dalších darů, které se pro vás otevírají dle vyzrálosti vaší duše a cesty. Také je možno nacítit vaše posilující duchovní jmého, které vás může velmi podpořit na vaší cestě a pomoci vám rozvinout váš potenciál a skryté dary.

Víte dlouho jsem žila ve skrytu tento dar a posilovala důvěru v sebe a srdíčko. Šla jsem krok po kroku, jak jsem byla připravena. Odlupuji vrstvu po vrstvě a nořím se stále do větších hloubek, neboť srdce nemá dna a je to nekonečná cesta sebepoznání. Je to cesta pokory, trpělivosti a důvěry. Přestala jsem se bránit životu a možnostem, které přináší a věřte, že možností máme každý nekonečně mnoho, jen se jim otevřít! Je to nádherná cesta srdce a já konečně přestala hledat. Vše jsem objevila v sobě, mé srdce je mým vnitřním zdrojem, který mě vždy podrží, ať se děje cokoli, je vždy k dispozici. Mám v sobě klid a harmonii a zároveň žiji pestrý a radostný život s rodinou a přáteli. Můj muž, kterému ze srdce děkuji, mě obrovsky podporuje na cestě srdce, cítí, že i naší rodině to mnohé přináší na nehmotné úrovni. Moje maminka i přátelé. Všichni kolem mě jsou mi podporou a inspirací a za to jsem tolik vděčná, protože bez vás, přátel a rodiny, by život nebyl úplný. Bůh nám dal dar vztahů, dar doteků, dar vzájemné lásky a mnoho dalších darů. Pojďme je žít a nejen o nich mluvit. Již jsem viděla spoustu rádoby duchovních lidí, kteří ale uvízli v hlavě a iluzi, že žijí ze srdce. Rozhlédněte se kolem sebe a zjistíte, jak na tom jste uvnitř. Važme si svého života a tak ho i žijme, nejen v myšlenkách, ale v činech. Děkuji vám za vaši přízeň a podporu. Je to pohlazení po srdci a motivace tvořit pro sebe i pro vás, neb vše je propojené. A opravdu otevřené srdce otevírá mnoho dalších srdcí. Každý máme kolem sebe lidi, kteří čekají na naše světlo a inspiraci. Cesta každého z nás, ať je jakákoli je tolik důležitá a plnohodnotná. Pojďme společně tvořit, nesrovnávat se, nehodnotit. Každý obraťme zrak k sobě a všem nám bude lépe. Pojďme se bavit životem, společně i sami.

A jak vznikají tyto stránky? Ucítila jsem, že je čas vytvořit stránky k doprovodům k porodu, aby si mě ženy mohly vyhledat a kontaktovat. Zároveň jsem v sobě vnímala, že i léčení srdce chce do světa, ale neuměla jsem se k tomu postavit, nevěděla jsem, jak začít, co napsat. Až jsem to přestala řešit rozumem a odevzdala jsem to Bohu. On mi jasně řekl (píši to takto, ale jde o energii, kterou vnímám, která se pak ve mě promění ve slova, aby to bylo komunikovatelné s vámi) ty nepiš stránky o léčení srdce, lidé, kteří k tobě přišli, je budou tvořit svými příběhy. A tak se stalo a vy si můžete v referencích přečíst některé z nich, které mohou oslovit i vaše srdíčko a vy si pak dopřejete jeho léčení, které je láskyplné, s úctou a respektem k vám a vaší cestě. Zde nekoná člověk, ale tvoří Bůh. Mnohdy novou cestu srdce, po které pak můžete kráčet v radosti ze života. Přátelé já nekonám nic, jen nebráním Bohu, aby konal! Nejde o žádnou lidskou techniku a ani s ezoterikou to nemá nic společného. Je to čistá energie lásky, která může hořet v každém z nás. Je to dar z nebes pro nás všechny.

Nejprve jsem chtěla stránky od doprovodů k porodu oddělit, ale nakonec se vše slilo v jedno. Jde o laskavé zrození nového života v každém z nás i nového života z lůna ženy v podobě miminka. Vše má symbolický význam.

DĚKUJI

s láskou k vám

Mariísol