O mně

Jmenuji se Markéta Mariísol Štěpánková. Narodila jsem se v roce 1982 v Litoměřicích, kde žiji s manželem a synem Adamem. Než jsem nastoupila studium na vysoké škole, pracovala jsem jako au-pair ve Švýcarsku, kde jsem se 3 měsíce starala o čtyřletého chlapce. Poté i předtím jsem vedla tenisové lekce s dětmi i dospělými a společně s dalšími trenéry organizovala týdenní tenisové školy. Po státnicích jsem nastoupila do zaměstnání jako vyšetřovatelka kriminální policie, kde jsem řešila převážně dětskou problematiku. Po narození syna v roce 2013 jsem ucítila nové směřování mého života a začala jsem se více zajímat o ženská témata, především oblast těhotenství, porodu a šestinedělí. Cítila jsem důležitost, jak ženy rodí své děti pro nás všechny. Vždyť jak přichází dítě na svět ovlivňuje jeho následný život i životy nás všech. Nastoupila jsem do dvouletého studia u Českých dul a vzdělávala jsem se dále na kurzech a četbou literatury s porodní tématikou. V současné době nabízím své služby jako dula, při nichž uplatňuji i masérské dovednosti, práci se zjizvenou tkání, či uvolňující terapii pro tělo i mysl. Jako stěžejní ve svém životě vnímám terapii srdce, která mi byla před sedmi lety otevřena v tento život jako dar pro nás všechny. Léčení srdce se samozřejmě promítá do jakékoli mé činnosti, neboť splynulo s mým životem a dokáže uzdravovat.

 

Dosažené vzdělání :

  • Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta – Pedagogika a výchova ke zdraví – Učitelství pro 2. stupeň střední školy (2002-2008)
  • Výcvik českých dul (běh 2015-2017, ukončen září 2017)

Absolvované kurzy a přednášky :

  • Zrození dítěte, matky a rodiny – seminář s porodní bábou Marisou Alcalá (Ze-mě Řevnice – 5.-6.11.2016)
  • Odborná supervize a kazuistiky s Marisou Alcalá (Ze-mě Řevnice – 7.11.2016)
  • Masáž jako pomoc po traumatickém porodu – Práce se zjizvenou tkání (Dobrá škola Zlín – Anna Gedre – 31.9.-1.10.2017)
  • Mohendžodáro 1. stupeň – tantrajóga pro ženy – cyklus 5 workshopů (Litoměřice – K. Krátká – jaro 2016)
  • Výcvik ženských masáží Mohendžodáro (meditační centrum Lažánky – 25.7.-31.7.2016)