Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte na https://laskavezrozeni.cz (dále jen „stránky“). Chápeme, že soukromí online je pro uživatele našich stránek důležité, zejména při podnikání. Tímto prohlášením se řídí naše zásady ochrany osobních údajů s ohledem na ty uživatele webu (dále jen „návštěvníci“), kteří navštěvují, aniž by obchodovali, a návštěvníky, kteří se zaregistrují k obchodování na webu a využívají různé služby nabízené
LaskaVezrozeni.cz (souhrnně „Služby“) (dále jen „Oprávnění zákazníci“).

“Personally Identifiable Information”

Vítejte na https://laskavezrozeni.cz (dále jen „stránky“). Chápeme, že soukromí online je pro uživatele našich stránek důležité, zejména při podnikání. Tímto prohlášením se řídí naše zásady ochrany osobních údajů s ohledem na ty uživatele webu (dále jen „návštěvníci“), kteří navštěvují, aniž by obchodovali, a návštěvníky, kteří se zaregistrují k obchodování na webu a využívají různé služby nabízené
LaskaVezrozeni.cz (souhrnně „Služby“) (dále jen „Oprávnění zákazníci“).

„Osobně identifikovatelné údaje“

odkazuje na jakékoli informace, které identifikují nebo mohou být použity k identifikaci, kontaktování nebo lokalizaci osoby, které se tyto informace týkají, včetně, ale nejen, jména, adresy, telefonního čísla, faxového čísla, e-mailové adresy, finančních profilů, sociálního zabezpečení číslo a informace o kreditní kartě. Osobně identifikovatelné informace nezahrnují informace, které jsou shromažďovány anonymně (tj. bez identifikace jednotlivého uživatele) nebo demografické informace, které nejsou spojeny s identifikovanou osobou.

Jaké osobní údaje se shromažďují?

Můžeme shromažďovat základní informace o uživatelském profilu od všech našich návštěvníků. Od našich autorizovaných zákazníků shromažďujeme následující dodatečné informace: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, informace o profilu na sociálních sítích,

Jaké organizace shromažďují informace?

Kromě našeho přímého shromažďování informací mohou naši prodejci služeb třetích stran (jako jsou společnosti vydávající kreditní karty, clearingová centra a banky), kteří mohou poskytovat takové služby, jako jsou úvěrové, pojišťovací a úschovní služby, shromažďovat tyto informace od našich návštěvníků a oprávněných zákazníků. Nekontrolujeme, jak tyto třetí strany používají takové informace, ale žádáme je, aby prozradily, jak používají osobní údaje, které jim byly poskytnuty od návštěvníků a oprávněných zákazníků. Některé z těchto třetích stran mohou být zprostředkovatelé, kteří působí pouze jako články v distribučním řetězci a neukládají, neuchovávají ani nepoužívají informace, které jim byly poskytnuty.

Jaké osobní údaje se shromažďují?

Můžeme shromažďovat základní informace o uživatelském profilu od všech našich návštěvníků. Od našich autorizovaných zákazníků shromažďujeme následující dodatečné informace: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, informace o profilu na sociálních sítích,

Jaké organizace shromažďují informace?

Kromě našeho přímého shromažďování informací mohou naši prodejci služeb třetích stran (jako jsou společnosti vydávající kreditní karty, clearingová centra a banky), kteří mohou poskytovat takové služby, jako jsou úvěrové, pojišťovací a úschovní služby, shromažďovat tyto informace od našich návštěvníků a oprávněných zákazníků. Nekontrolujeme, jak tyto třetí strany používají takové informace, ale žádáme je, aby prozradily, jak používají osobní údaje, které jim byly poskytnuty od návštěvníků a oprávněných zákazníků. Některé z těchto třetích stran mohou být zprostředkovatelé, kteří působí pouze jako články v distribučním řetězci a neukládají, neuchovávají ani nepoužívají informace, které jim byly poskytnuty.

Jak tato stránka používá údaje umožňující zjištění totožnosti?

Osobní údaje používáme k přizpůsobení stránky, k poskytování vhodných nabídek služeb a ke splnění požadavků na nákup a prodej na stránce. Návštěvníkům a oprávněným zákazníkům můžeme poslat e-mail s informacemi o průzkumu nebo možnostech nákupu a prodeje na Stránce nebo o informacích souvisejících s předmětem Stránky. Můžeme také použít Osobně identifikovatelné informace ke kontaktování návštěvníků a oprávněných zákazníků v reakci na konkrétní dotazy nebo k poskytnutí požadovaných informací.

Jaké osobní údaje se shromažďují?

Můžeme shromažďovat základní informace o uživatelském profilu od všech našich návštěvníků. Od našich autorizovaných zákazníků shromažďujeme následující dodatečné informace: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, informace o profilu na sociálních sítích,

Jaké organizace shromažďují informace?

Kromě našeho přímého shromažďování informací mohou naši prodejci služeb třetích stran (jako jsou společnosti vydávající kreditní karty, clearingová centra a banky), kteří mohou poskytovat takové služby, jako jsou úvěrové, pojišťovací a úschovní služby, shromažďovat tyto informace od našich návštěvníků a oprávněných zákazníků. Nekontrolujeme, jak tyto třetí strany používají takové informace, ale žádáme je, aby prozradily, jak používají osobní údaje, které jim byly poskytnuty od návštěvníků a oprávněných zákazníků. Některé z těchto třetích stran mohou být zprostředkovatelé, kteří působí pouze jako články v distribučním řetězci a neukládají, neuchovávají ani nepoužívají informace, které jim byly poskytnuty.

Jak tato stránka používá údaje umožňující zjištění totožnosti?

Osobní údaje používáme k přizpůsobení stránky, k poskytování vhodných nabídek služeb a ke splnění požadavků na nákup a prodej na stránce. Návštěvníkům a oprávněným zákazníkům můžeme poslat e-mail s informacemi o průzkumu nebo možnostech nákupu a prodeje na Stránce nebo o informacích souvisejících s předmětem Stránky. Můžeme také použít Osobně identifikovatelné informace ke kontaktování návštěvníků a oprávněných zákazníků v reakci na konkrétní dotazy nebo k poskytnutí požadovaných informací.

Jaké osobní údaje se shromažďují?

Můžeme shromažďovat základní informace o uživatelském profilu od všech našich návštěvníků. Od našich autorizovaných zákazníků shromažďujeme následující dodatečné informace: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, informace o profilu na sociálních sítích,

Jaké organizace shromažďují informace?

Kromě našeho přímého shromažďování informací mohou naši prodejci služeb třetích stran (jako jsou společnosti vydávající kreditní karty, clearingová centra a banky), kteří mohou poskytovat takové služby, jako jsou úvěrové, pojišťovací a úschovní služby, shromažďovat tyto informace od našich návštěvníků a oprávněných zákazníků. Nekontrolujeme, jak tyto třetí strany používají takové informace, ale žádáme je, aby prozradily, jak používají osobní údaje, které jim byly poskytnuty od návštěvníků a oprávněných zákazníků. Některé z těchto třetích stran mohou být zprostředkovatelé, kteří působí pouze jako články v distribučním řetězci a neukládají, neuchovávají ani nepoužívají informace, které jim byly poskytnuty.

Jak tato stránka používá údaje umožňující zjištění totožnosti?

Osobní údaje používáme k přizpůsobení stránky, k poskytování vhodných nabídek služeb a ke splnění požadavků na nákup a prodej na stránce. Návštěvníkům a oprávněným zákazníkům můžeme poslat e-mail s informacemi o průzkumu nebo možnostech nákupu a prodeje na Stránce nebo o informacích souvisejících s předmětem Stránky. Můžeme také použít Osobně identifikovatelné informace ke kontaktování návštěvníků a oprávněných zákazníků v reakci na konkrétní dotazy nebo k poskytnutí požadovaných informací.

S kým mohou být informace sdíleny?

Osobně identifikovatelné informace o Autorizovaných zákaznících mohou být sdíleny s ostatními Autorizovanými zákazníky, kteří chtějí vyhodnotit potenciální transakce s ostatními Autorizovanými zákazníky. Můžeme sdílet souhrnné informace o našich návštěvnících, včetně demografických údajů našich návštěvníků a oprávněných zákazníků, s našimi přidruženými agenturami a dodavateli třetích stran. Nabízíme také možnost „odmítnout“ přijímání informací nebo kontaktování námi nebo jakoukoli agenturou jednající naším jménem.

Jaké osobní údaje se shromažďují?

Můžeme shromažďovat základní informace o uživatelském profilu od všech našich návštěvníků. Od našich autorizovaných zákazníků shromažďujeme následující dodatečné informace: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, informace o profilu na sociálních sítích,

Jaké organizace shromažďují informace?

Kromě našeho přímého shromažďování informací mohou naši prodejci služeb třetích stran (jako jsou společnosti vydávající kreditní karty, clearingová centra a banky), kteří mohou poskytovat takové služby, jako jsou úvěrové, pojišťovací a úschovní služby, shromažďovat tyto informace od našich návštěvníků a oprávněných zákazníků. Nekontrolujeme, jak tyto třetí strany používají takové informace, ale žádáme je, aby prozradily, jak používají osobní údaje, které jim byly poskytnuty od návštěvníků a oprávněných zákazníků. Některé z těchto třetích stran mohou být zprostředkovatelé, kteří působí pouze jako články v distribučním řetězci a neukládají, neuchovávají ani nepoužívají informace, které jim byly poskytnuty.

Jak tato stránka používá údaje umožňující zjištění totožnosti?

Osobní údaje používáme k přizpůsobení stránky, k poskytování vhodných nabídek služeb a ke splnění požadavků na nákup a prodej na stránce. Návštěvníkům a oprávněným zákazníkům můžeme poslat e-mail s informacemi o průzkumu nebo možnostech nákupu a prodeje na Stránce nebo o informacích souvisejících s předmětem Stránky. Můžeme také použít Osobně identifikovatelné informace ke kontaktování návštěvníků a oprávněných zákazníků v reakci na konkrétní dotazy nebo k poskytnutí požadovaných informací.

S kým mohou být informace sdíleny?

Osobně identifikovatelné informace o Autorizovaných zákaznících mohou být sdíleny s ostatními Autorizovanými zákazníky, kteří chtějí vyhodnotit potenciální transakce s ostatními Autorizovanými zákazníky. Můžeme sdílet souhrnné informace o našich návštěvnících, včetně demografických údajů našich návštěvníků a oprávněných zákazníků, s našimi přidruženými agenturami a dodavateli třetích stran. Nabízíme také možnost „odmítnout“ přijímání informací nebo kontaktování námi nebo jakoukoli agenturou jednající naším jménem.

Jak se ukládají údaje umožňující zjištění totožnosti?

Osobně identifikovatelné informace shromážděné LaskaVezrozeni.cz jsou bezpečně uloženy a nejsou přístupné třetím stranám ani zaměstnancům LaskaVezrozeni.cz s výjimkou použití, jak je uvedeno výše.

Jaké osobní údaje se shromažďují?

Můžeme shromažďovat základní informace o uživatelském profilu od všech našich návštěvníků. Od našich autorizovaných zákazníků shromažďujeme následující dodatečné informace: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, informace o profilu na sociálních sítích,

Jaké organizace shromažďují informace?

Kromě našeho přímého shromažďování informací mohou naši prodejci služeb třetích stran (jako jsou společnosti vydávající kreditní karty, clearingová centra a banky), kteří mohou poskytovat takové služby, jako jsou úvěrové, pojišťovací a úschovní služby, shromažďovat tyto informace od našich návštěvníků a oprávněných zákazníků. Nekontrolujeme, jak tyto třetí strany používají takové informace, ale žádáme je, aby prozradily, jak používají osobní údaje, které jim byly poskytnuty od návštěvníků a oprávněných zákazníků. Některé z těchto třetích stran mohou být zprostředkovatelé, kteří působí pouze jako články v distribučním řetězci a neukládají, neuchovávají ani nepoužívají informace, které jim byly poskytnuty.

Jak tato stránka používá údaje umožňující zjištění totožnosti?

Osobní údaje používáme k přizpůsobení stránky, k poskytování vhodných nabídek služeb a ke splnění požadavků na nákup a prodej na stránce. Návštěvníkům a oprávněným zákazníkům můžeme poslat e-mail s informacemi o průzkumu nebo možnostech nákupu a prodeje na Stránce nebo o informacích souvisejících s předmětem Stránky. Můžeme také použít Osobně identifikovatelné informace ke kontaktování návštěvníků a oprávněných zákazníků v reakci na konkrétní dotazy nebo k poskytnutí požadovaných informací.

S kým mohou být informace sdíleny?

Osobně identifikovatelné informace o Autorizovaných zákaznících mohou být sdíleny s ostatními Autorizovanými zákazníky, kteří chtějí vyhodnotit potenciální transakce s ostatními Autorizovanými zákazníky. Můžeme sdílet souhrnné informace o našich návštěvnících, včetně demografických údajů našich návštěvníků a oprávněných zákazníků, s našimi přidruženými agenturami a dodavateli třetích stran. Nabízíme také možnost „odmítnout“ přijímání informací nebo kontaktování námi nebo jakoukoli agenturou jednající naším jménem.

Jak se ukládají údaje umožňující zjištění totožnosti?

Osobně identifikovatelné informace shromážděné LaskaVezrozeni.cz jsou bezpečně uloženy a nejsou přístupné třetím stranám ani zaměstnancům LaskaVezrozeni.cz s výjimkou použití, jak je uvedeno výše.

Jaké možnosti mají návštěvníci ohledně shromažďování, používání a distribuce informací?

Návštěvníci a Oprávnění zákazníci se mohou odhlásit z přijímání nevyžádaných informací od nás a/nebo našich prodejců a přidružených agentur nebo je mohou od nás a/nebo našich prodejců a přidružených agentur kontaktovat tím, že odpoví na e-maily podle pokynů nebo nás kontaktují na MiladaSuranova@LaskaVezrozeni.cz

Google AdSense a soubor cookie DoubleClick

Google jako dodavatel třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam v naší službě.

Soubory cookie

Cookie je řetězec informací, které webová stránka ukládá v počítači návštěvníka a který prohlížeč návštěvníka poskytuje webové stránce pokaždé, když se návštěvník vrátí.

Ke shromažďování informací používáme „cookies“. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat některé části naší Služby.

Používají se na webu soubory cookie?

Soubory cookie se používají z různých důvodů. Cookies používáme k získávání informací o preferencích našich návštěvníků a službách, které si vybírají. Cookies také používáme pro bezpečnostní účely k ochraně našich autorizovaných zákazníků. Pokud je například přihlášen autorizovaný zákazník a stránka není používána déle než 10 minut, autorizovaného zákazníka automaticky odhlásíme. Návštěvníci, kteří si nepřejí mít na svých počítačích umísťovány soubory cookie, by si měli před použitím https://laskavezrozeni.cz nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, s nevýhodou, že některé funkce webu nemusí bez pomoci souborů cookie správně fungovat.

Soubory cookie používané našimi poskytovateli služeb

Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto soubory cookie mohou být uloženy ve vašem počítači, když navštívíte naše webové stránky. Další podrobnosti o tom, které soubory cookie se používají, naleznete na naší stránce s informacemi o souborech cookie.

Jak LaskaVezrozeni.cz využívá přihlašovací údaje?

LaskaVezrozeni.cz používá přihlašovací údaje, mimo jiné IP adresy, poskytovatele internetových služeb a typy prohlížečů, verzi prohlížeče, navštívené stránky, datum a čas návštěvy, k analýze trendů, správě Stránek, sledování pohybu a používání uživatele, a shromáždit široké demografické informace.

Kteří partneři nebo poskytovatelé služeb mají přístup k Osobně identifikovatelným informacím od návštěvníků a/nebo oprávněných zákazníků na stránce?

Společnost LaskaVezrozeni.cz uzavřela a nadále bude uzavírat partnerství a další afilace s řadou prodejců. Tito prodejci mohou mít přístup k určitým Osobně identifikovatelným informacím, pokud potřebují znát základ pro hodnocení oprávněných zákazníků z hlediska způsobilosti služby. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jejich shromažďování nebo používání těchto informací.

Jak web uchovává údaje umožňující identifikaci osob v bezpečí?

Všichni naši zaměstnanci jsou obeznámeni s naší bezpečnostní politikou a postupy. Osobní identifikační údaje našich návštěvníků a oprávněných zákazníků jsou přístupné pouze omezenému počtu kvalifikovaných zaměstnanců, kteří obdrží heslo, aby získali přístup k těmto informacím. Naše bezpečnostní systémy a procesy pravidelně auditujeme. Citlivé informace, jako jsou čísla kreditních karet nebo čísla sociálního pojištění, jsou chráněny šifrovacími protokoly, které chrání informace odesílané přes internet. I když přijímáme obchodně přiměřená opatření k udržení zabezpečené stránky, elektronická komunikace a databáze podléhají chybám, neoprávněným zásahům a vloupání a nemůžeme zaručit ani zaručit, že se takové události nebudou konat a nebudeme odpovědní vůči návštěvníkům nebo Oprávněné zákazníky pro takové případy.

Jak mohou návštěvníci opravit případné nepřesnosti v údajích umožňujících zjištění totožnosti?

Návštěvníci a oprávnění zákazníci nás mohou kontaktovat, abychom o nich aktualizovali Osobně identifikovatelné údaje nebo opravili případné nepřesnosti, a to e-mailem na MiladaSuranova@LaskaVezrozeni.cz.

Může návštěvník smazat nebo deaktivovat osobně identifikovatelné informace shromážděné webem?

Poskytujeme návštěvníkům a oprávněným zákazníkům mechanismus pro odstranění/deaktivaci údajů umožňujících zjištění totožnosti z databáze webu kontaktováním. Kvůli zálohám a záznamům o smazání však může být nemožné smazat záznam návštěvníka bez zachování některých zbytkových informací. Jednotlivci, který požádá o deaktivaci údajů umožňujících zjištění totožnosti, budou tyto údaje funkčně smazány a nebudeme dále prodávat, převádět ani používat údaje umožňující osobní identifikaci týkající se tohoto jednotlivce.

Vaše práva

Toto jsou souhrnná práva, která máte podle zákona o ochraně osobních údajů

Právo na přístup
Právo na opravu
Právo na výmaz
Právo na omezení zpracování
Právo vznést námitku proti zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Právo odvolat souhlas
Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje „děti“, nikoho mladšího 18 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let.

Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi toho, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, okamžitě nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktních údajích. Pokud zjistíme, že děti mladší 18 let poskytly osobní údaje, okamžitě tyto informace z našich serverů vymažeme.

Dodržování zákonů

Zveřejnění osobních údajů v souladu se zákonem. Osobně identifikovatelné informace zpřístupníme, abychom vyhověli soudnímu příkazu nebo předvolání nebo žádosti orgánu činného v trestním řízení o vydání informací. Pokud to bude přiměřeně nutné k ochraně bezpečnosti našich návštěvníků a oprávněných zákazníků, zveřejníme také Osobně identifikovatelné informace.

Co se stane, když se Zásady ochrany osobních údajů změní?

Našim návštěvníkům a oprávněným zákazníkům dáme vědět o změnách našich zásad ochrany osobních údajů zveřejněním takových změn na webu. Pokud však změníme naše zásady ochrany osobních údajů způsobem, který by mohl způsobit zveřejnění Osobně identifikovatelných informací, o jejichž zveřejnění dříve požádal Návštěvník nebo Autorizovaný zákazník, kontaktujeme takového Návštěvníka nebo Autorizovaného zákazníka, abychom takovému Návštěvníkovi nebo Autorizovanému zákazníkovi umožnili zabránit takové zveřejnění.

Odkazy

https://laskavezrozeni.cz obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že když kliknete na jeden z těchto odkazů, přesunete se na jinou webovou stránku. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto propojených stránek, protože jejich zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na MiladaSuranova@LaskaVezrozeni.cz

Poslední aktualizace: 30. října 2023