Česká jména pro kluky – Výběr nejlepších jmen pro vašeho syna

Česká jména pro kluky Výběr nejlepších jmen pro vašeho syna

Česká jména pro kluky - Výběr nejlepších jmen pro vašeho syna

Pokud hledáte vhodné jméno pro svého syna, Česká jména nabízejí širokou škálu možností. Mezi nejoblíbenější česká jména pro kluky patří Jan, Matěj, Jakub, David, Tomáš, Petr, Vojtěch a Filip. Každé z těchto jmen má své jedinečné vlastnosti a historický význam.

Jan je tradiční české jméno, které má kořeny ve starověkém hebrejském jméně. Jan je spojován s vlastnostmi jako síla, odvaha a moudrost. Toto jméno je velmi populární v České republice a je často volbou rodičů, kteří chtějí dát svému synovi klasické a silné jméno.

Matěj je další oblíbené jméno pro chlapce v České republice. Toto jméno má kořeny v biblickém jméně Matouš, což znamená „dar Boží“. Matěj je spojován s vlastnostmi jako laskavost, inteligence a kreativita. Je to jméno s dlouhou historií a tradicí v české kultuře.

Jakub je další tradiční české jméno, které je odvozeno z biblické postavy Jakub. Toto jméno znamená „ten, kdo přebírá paty“ a je spojováno s vlastnostmi jako odhodlání, vytrvalost a silná osobnost. Jakub je často volbou rodičů, kteří chtějí svému synovi dát jméno s historickým významem.

David je další populární české jméno pro kluky. Toto jméno je odvozeno z hebrejského jména, které znamená „milovaný“. David je spojován s vlastnostmi jako charisma, inteligence a odvaha. Je to jméno s bohatou historií a je často volbou rodičů, kteří chtějí svému synovi dát moderní a silné jméno.

Tomáš je tradiční české jméno, které má kořeny v řeckém jméně Thomas. Toto jméno znamená „dvojče“ a je spojováno s vlastnostmi jako loajalita, spolehlivost a inteligence. Tomáš je často volbou rodičů, kteří chtějí svému synovi dát jméno s tradičním a silným významem.

Petr je další oblíbené české jméno pro kluky. Toto jméno je odvozeno z řeckého jména Petros, což znamená „skála“. Petr je spojován s vlastnostmi jako stabilita, silná vůle a odvaha. Je to jméno s dlouhou tradicí v české kultuře a je často volbou rodičů, kteří chtějí dát svému synovi jméno s historickým významem.

Vojtěch je další tradiční české jméno pro kluky. Toto jméno má kořeny v slovanském jméně, které znamená „vítězící vojsko“. Vojtěch je spojován s vlastnostmi jako odvaha, statečnost a vůdcovství. Je to jméno s historickým významem a je často volbou rodičů, kteří chtějí svému synovi dát jméno s bohatou tradicí.

Filip je další populární české jméno pro kluky. Toto jméno je odvozeno z řeckého jména Philippos, což znamená „milovník koní“. Filip je spojován s vlastnostmi jako inteligence, kreativita a šarm. Je to jméno s moderním významem a je často volbou rodičů, kteří chtějí svému synovi dát jméno s unikátním a atraktivním charakterem.

Seznamte se s českými jmény pro kluky

Zde je seznam několika českých jmen pro kluky:

Vojtěch: Jméno Vojtěch je českého původu a znamená „ten, který vládne vojsku“. Je to tradiční a oblíbené jméno v České republice.

Tomáš: Jméno Tomáš je také českého původu a pochází z hebrejského jména „Toma“, což znamená „dvojče“. Toto jméno je velmi běžné a oblíbené.

Jakub: Jméno Jakub je dalším českým jménem pro kluka. Pochází z hebrejského jména „Yaakov“ a znamená „bojovník s Bohem“.

Adam: Jméno Adam je původem hebrejské a znamená „člověk“. Je to velmi staré a tradiční jméno.

Filip: Jméno Filip pochází z řeckého jména „Philippos“ a znamená „milující koně“. Je to populární jméno v České republice.

Petr: Jméno Petr je biblického původu a znamená „skála“ nebo „kámen“. Je to jedno z nejčastějších jmen v České republice.

David: Jméno David pochází z hebrejského jména „Dawid“ a znamená „milovaný“. Je to velmi běžné jméno v české kultuře.

Matěj: Jméno Matěj je také českého původu a pochází z řeckého jména „Matthaios“. Znamená „dar Boží“.

Užijte si prohlížení tohoto seznamu českých jmen pro kluky a vyberte si to nejlepší jméno pro svého syna!

Jména s historickým významem

Některá česká jména mají hluboké historické kořeny a nosí v sobě významné historické a kulturní odkazy. Tato jména jsou často spojována s významnými postavami z české historie a mají silný význam pro českou kulturu a tradici.

Mezi tato jména patří:

 • Matěj – jméno, které je odvozeno od latinského jména Mattheus a znamená „dar Boží“. Matěj byl jedním z apoštolů Ježíše Krista a je považován za autora jednoho z evangelií.
 • Filip – jméno, které pochází z řeckého jména Philippos a znamená „milující koně“. Filip byl jedním z apoštolů Ježíše Krista a je také známý jako zakladatel města Filadelfie.
 • Petr – jméno, které je odvozeno z řeckého jména Petros a znamená „skála“. Petr byl jedním z apoštolů Ježíše Krista a je považován za prvního papeže.
 • Tomáš – jméno, které pochází z aramejského jména Ta’oma‘ a znamená „dvojče“. Tomáš byl jedním z apoštolů Ježíše Krista a je známý jako Tomáš Didymus.
 • David – jméno, které pochází z hebrejského jména Dawid a znamená „milovaný“. David byl biblický král Izraele a je známý pro svou statečnost a moudrost.
 • Adam – jméno, které pochází z hebrejského jména Adam a znamená „zemědělec“ nebo „člověk“. Adam byl biblický první člověk stvořený Bohem.
 • Jan – jméno, které pochází z hebrejského jména Yochanan a znamená „Bůh je milostivý“. Jan byl jedním z apoštolů Ježíše Krista a je známý jako autor jednoho z evangelií.
 • Vojtěch – jméno, které pochází z českého slova „voj“ a znamená „bojovník“ nebo „strážce“. Vojtěch byl českým biskupem a misionářem a je známý pro svou roli při christianizaci Čech.

Tato jména mají nejen historický význam, ale také jsou stále populární mezi rodiči díky svému krásnému zvuku a významu. Pokud hledáte jméno pro svého syna s hlubokými historickými kořeny, jedno z těchto jmen by mohlo být skvělou volbou.

Jména inspirovaná českou historií

Zde je seznam jmen pro chlapce, která jsou inspirována českou historií:

Adam Počátky tohoto jména sahají až do biblického příběhu o Adamovi a Evě. Adam je také jedním z nejčastějších jmen v České republice.
Petr Toto jméno je odvozeno od latinského jména Petrus, které znamená „skála“. Petr je také jedním z nejoblíbenějších jmen v České republice a má silné historické kořeny.
Jakub Jméno Jakub je odvozeno z hebrejského jména Yaakov, které znamená „ten, kdo drží za patu“. Jakub je také velmi časté jméno v České republice a má historický význam.
Tomáš Jméno Tomáš je odvozeno z řeckého jména Thomas, které znamená „dvojče“. Tomáš je tradiční české jméno s bohatou historií.
Vojtěch Toto jméno je odvozeno z českého slova „voj“ (válečník) a „těch“ (ochrana). Vojtěch je české jméno s dlouhou historií a tradicí.
Matěj Jméno Matěj je odvozeno z řeckého jména Matthaíos, které znamená „dar Boží“. Matěj je české jméno s historickými kořeny.
David Toto jméno je odvozeno z hebrejského jména Dawid, které znamená „milovaný“. David je české jméno s bohatou historií a významem.
Jan Jméno Jan je odvozeno z hebrejského jména Yochanan, které znamená „Bůh je milostivý“. Jan je jedním z nejčastějších jmen v České republice a má silné historické kořeny.

Vyberte si jedno z těchto jmen pro svého syna a dejte mu tak příležitost nést v sobě českou historii.

Jména s významem bojovníka nebo válečníka

Zde je seznam jmen pro kluky, která mají význam bojovníka nebo válečníka:

Jméno Význam
David milovaný bojovník
Tomáš bratříček bojovníka
Adam člověk, který byl stvořen zemí
Matěj dar bojovníka
Vojtěch bojovník pro lid
Filip milující bojovník
Jan dar bojovníka
Petr skála, pevný bojovník

Tato jména mají silný a hrdinský význam, který může posílit osobnost vašeho syna a dát mu pocit síly a odvahy. Vyberte si jméno, které se vám líbí nejvíce a které nejlépe vyjadřuje vaše očekávání pro vašeho malého bojovníka!

Jména inspirovaná přírodou

Zde je seznam jmen pro kluky, která jsou inspirována přírodou:

 • Tomáš – toto jméno je odvozeno od řeckého slova „tomē“, což znamená „řezba“ nebo „řezbář“. Je to také jméno jednoho z apoštolů.
 • Adam – jméno Adam je hebrejského původu a znamená „země“. Podle biblického příběhu byl Adam prvním člověkem na Zemi.
 • Vojtěch – toto jméno pochází ze staroslověnského slova „voj“, což znamená „bojovník“. Vojtěch byl také jméno jednoho z nejvýznamnějších českých světců.
 • Filip – jméno Filip má řecký původ a znamená „přítel koní“.
 • Jakub – toto jméno je odvozeno z hebrejského slova „Ya’aqov“, což znamená „držet za patu“ nebo „suplík“. Jakub byl také jméno jednoho z biblických patriarchů.
 • Jan – jméno Jan je odvozeno z hebrejského slova „Yochanan“, což znamená „Bůh je milostivý“. Jan je také jedno z nejčastěji používaných jmen v Česku.
 • Petr – toto jméno pochází z řeckého slova „petros“, což znamená „skála“. Petr byl také jméno jednoho z apoštolů.
 • David – jméno David je hebrejského původu a znamená „milovaný“. David byl také jméno jednoho z biblických králů.

Tato jména jsou krásnou volbou pro vašeho syna a přináší s sebou spojení s přírodou a historií.

Jména spojená s českou krajinou

Zde jsou některá česká jména pro kluky, která jsou spojena s českou krajinou:

 • Vojtěch – Jméno Vojtěch je odvozeno od slova „voják“ a znamená „ten, kdo bojuje“. Vojtěch je také jméno jednoho z nejvýznamnějších českých světců, svatého Vojtěcha, který byl biskupem pražským.
 • Tomáš – Jméno Tomáš je česká varianta jména Tomáš, které je odvozeno od řeckého jména Thomas a znamená „dvojče“.
 • Petr – Jméno Petr je odvozeno z řeckého jména Petros a znamená „skála“. Jméno Petr je také spojeno s apoštolem Petrem, který je považován za prvního papeže.
 • Matěj – Jméno Matěj je česká varianta jména Matěj, které je odvozeno z hebrejského jména Mattityahu a znamená „dar Boží“.
 • Adam – Jméno Adam je odvozeno z hebrejského jména Adam a znamená „člověk“. Jméno Adam je také spojeno s prvním člověkem stvořeným Bohem podle biblického příběhu.
 • Jan – Jméno Jan je odvozeno z hebrejského jména Yochanan a znamená „Bůh je milostivý“. Jméno Jan je velmi populární v České republice.
 • David – Jméno David je odvozeno z hebrejského jména David a znamená „milovaný“. Jméno David je také spojeno s biblickým králem Davidem, který byl slavný pro svou statečnost a moudrost.
 • Filip – Jméno Filip je odvozeno z řeckého jména Philippos a znamená „milující koně“. Jméno Filip je také spojeno s apoštolem Filipem, který byl jedním z dvanácti apoštolů Ježíše Krista.

Tato jména mají krásný význam a jsou spojena s českou krajinou. Vyberte si to nejlepší jméno pro svého syna a dejte mu jméno, které ho bude provázet celý život.

Jména inspirovaná českými rostlinami a zvířaty

Česká jména pro kluky - Výběr nejlepších jmen pro vašeho syna

Zde je seznam jmen pro kluky, která jsou inspirována českými rostlinami a zvířaty:

Jméno Význam
Jan Jméno pochází z hebrejského jména „Jochanan“ a znamená „Bůh je milostivý“.
Adam Jméno pochází z hebrejského jména „Adam“ a znamená „člověk“.
Tomáš Jméno pochází z aramejského jména „Ta’oma“ a znamená „dvojče“.
Vojtěch Jméno pochází z českého jména „vojta“ a znamená „vítězící bojovník“.
Jakub Jméno pochází z hebrejského jména „Ja’akov“ a znamená „ten, kdo se drží za patu“.
Petr Jméno pochází z řeckého jména „Petros“ a znamená „skála“.
David Jméno pochází z hebrejského jména „Dawid“ a znamená „milovaný“.
Filip Jméno pochází z řeckého jména „Philippos“ a znamená „milující koně“.

Tato jména jsou inspirována českými rostlinami a zvířaty a mohou být skvělou volbou pro vašeho syna.

Jména s moderním nádechem

Pro moderní a trendoví jména pro chlapce můžete zvážit následující možnosti:

David David je klasické jméno, které je stále populární. Je to biblické jméno, které znamená „milovaný“.
Vojtěch Vojtěch je tradiční české jméno, které znamená „bojovník“. Je moderní volbou s historickým nádechem.
Petr Petr je další klasické jméno, které je populární po celém světě. Znamená „skála“ a je spojováno s významným biblickým postavou – svatým Petrem.
Filip Filip je moderní a stylové jméno, které znamená „milující koně“. Je to oblíbená volba mezi rodiči v České republice.
Jan Jan je tradiční české jméno, které je stále populární. Je to biblické jméno, které znamená „milost Boží“.
Matěj Matěj je moderní varianta jména Matouš a znamená „dar Boží“. Je to oblíbené jméno pro chlapce v České republice.
Adam Adam je biblické jméno, které znamená „země“. Je to klasická volba, která zůstává populární i v moderní době.
Tomáš Tomáš je tradiční české jméno, které je stále oblíbené. Znamená „dvojče“ a je spojováno se svatým Tomášem, jedním z apoštolů.

Jména ovlivněná zahraničními trendy

V posledních letech se v České republice stále častěji objevují jména, která jsou ovlivněna zahraničními trendy. Mnoho rodičů hledá pro své syny moderní a neobvyklá jména, která se liší od tradičních českých jmen.

Mezi oblíbená jména ovlivněná zahraničními trendy patří:

 • Petr – toto klasické české jméno je oblíbené nejen v České republice, ale i v jiných zemích
 • Jan – další tradiční české jméno, které je populární i v zahraničí
 • Vojtěch – toto jméno je inspirováno zahraničními trendy a získává stále větší oblibu mezi rodiči
 • Matěj – moderní varianta tradičního českého jména Matyáš
 • Jakub – toto jméno je populární nejen v České republice, ale i v mnoha zahraničních zemích
 • David – anglické jméno, které získává stále větší oblibu mezi českými rodiči
 • Tomáš – další tradiční a oblíbené české jméno, které je inspirováno zahraničními trendy
 • Filip – toto jméno je populární nejen v České republice, ale i v jiných evropských zemích

Rodiče, kteří hledají pro svého syna moderní a neobvyklé jméno, mohou se inspirovat zahraničními trendy a vybrat si jméno, které je v České republice méně běžné, ale zároveň je oblíbené v jiných zemích. Je důležité si ale uvědomit, že jméno by mělo být především vhodné pro dítě a jeho osobnost.

Nejčastější dotazy k tématu Česká jména pro kluky – Výběr nejlepších jmen pro vašeho syna

Jaká jsou nejpopulárnější česká jména pro kluky?

Mezi nejpopulárnější česká jména pro kluky patří Jan, Jakub, Tomáš a Matěj.

Která česká jména jsou neobvyklá a originální pro kluky?

Mezi neobvyklá a originální česká jména pro kluky patří například Vojtěch, Ondřej, Štěpán a Radim.

Jak vybrat jméno pro svého syna?

Při výběru jména pro svého syna je důležité zvážit rodinnou tradici, zvukovou harmonii s příjmením, význam jména a také popularitu jména v dané době.

Jaká jsou tradiční česká jména pro kluky?

Mezi tradiční česká jména pro kluky patří například Josef, František, Antonín a Václav.

Napsat komentář